Tin mới nhận - Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp N04, học kỳ 2, đợt 5, năm học 2015 - 2016 (cô Thủy phụ trách) - Kế hoạch thi HỌC KỲ HÈ (kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016), tuần từ 20/06 - 25/06/2016 - Lịch học kỳ phụ học phần CƠ HỌC CHẤT LỎNG 1.1 - Lịch học kỳ phụ học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC - Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC, lớp N05 (ĐHMETRO và TĐHTKCD), học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 (cô Trang phụ trách)


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 5:31 pm ngày 16 tháng 6 năm 2016
Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp N04, học kỳ 2, đợt 5, năm học 2015 - 2016 (cô Thủy phụ trách)

.

Kế hoạch thi HỌC KỲ HÈ (kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016), tuần từ 20/06 - 25/06/2016
Lịch học kỳ phụ học phần CƠ HỌC CHẤT LỎNG 1.1

Giới thiệu
Giới thiệu chung
.
Đội ngũ cán bộ
Ảnh một số nhà khoa học
Tin tức
Kế hoạch thi HỌC KỲ HÈ (kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016), tuần từ 20/06 - 25/06/2016
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo về KẾ HOẠCH THI, học kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016 các môn do bộ môn phụ trách, hệ chính quy, tuần từ 20/06 - 25/06/2016, cụ thể như sau :
Lịch học kỳ phụ học phần CƠ HỌC CHẤT LỎNG 1.1
Lịch học kỳ phụ học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC
Đào tạo
Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp K55.CT14 (KTHTĐT và VL&CN), học kỳ 2, năm học 2015 - 2016
.
Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC, lớp K55.CT10 (ĐSĐT và QLXDCTGT)
Lịch thi HỌC KỲ PHỤ, kỳ 2, năm học 2015 - 2016
Nghiên cứu khoa học
Kết quả NCKH sinh viên năm học 2014 – 2015
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả NCKH sinh viên, cụ thể như sau:
Phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu
Mẫu kê khai thành tích NCKH
Bài giảng
Bảng tra học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Chi tiết về bảng tra học phần học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH áp dụng cho ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, sinh viên dowload theo link dưới đây :
Nội dung ôn tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2TC)
Bài tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2014)
Bảng điểm
Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp N04, học kỳ 2, đợt 5, năm học 2015 - 2016 (cô Thủy phụ trách)
.
Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp CẦU ĐƯỜNG BỘ liên thông K19, học kỳ 2, năm học 2015 - 2016
Điểm học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, học kỳ phụ, năm học 2015 - 2016 (cô Phương phụ trách)
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn
giacmomautim_10101991@yah00.com
Thầy cô giúp em với
Thành viên

Các tin chính

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp N04, học kỳ 2, đợt 5, năm học 2015 - 2016 (cô Thủy phụ trách)
Cập nhật 16/6/2016

Kế hoạch thi HỌC KỲ HÈ (kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016), tuần từ 20/06 - 25/06/2016
Cập nhật 13/6/2016

Lịch học kỳ phụ học phần CƠ HỌC CHẤT LỎNG 1.1
Cập nhật 1/6/2016

Lịch học kỳ phụ học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC
Cập nhật 30/5/2016

Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC, lớp N05 (ĐHMETRO và TĐHTKCD), học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 (cô Trang phụ trách)
Cập nhật 12/5/2016

Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp CẦU ĐƯỜNG BỘ liên thông K19, học kỳ 2, năm học 2015 - 2016
Cập nhật 11/5/2016

Điểm học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, học kỳ phụ, năm học 2015 - 2016 (cô Phương phụ trách)
Cập nhật 10/5/2016

Điểm học phần THỦY LỰC, học kỳ phụ, năm học 2015 - 2016 (cô Hà phụ trách)
Cập nhật 10/5/2016

Điểm học phần THỦY LỰC, học kỳ phụ, năm học 2015 - 2016 (cô Nội phụ trách)
Cập nhật 7/5/2016

Điểm thi học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ 2, đợt học 1, năm học 2015 - 2016 (thầy Huy phụ trách)
Cập nhật 7/5/2016

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1