Tin mới nhận - Điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015 - THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( HỌC KỲ HÈ) - Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015 - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (214-5)-02-13C - BỘ MÔN THỦY LƯC- THỦY VĂN THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 12:59 pm ngày 28 tháng 6 năm 2015
Điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015

Chi tiết về điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, các lớp khoa CƠ KHÍ, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ II (2014 - 2015) sinh viên xem theo link dưới đây :

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( HỌC KỲ HÈ)
Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015

Giới thiệu
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN có 16 GV, trong đó có 13 tại Hà Nội và 03 tại Cơ sở II Tp. HCM, cụ thể như sau:
Ảnh một số nhà khoa học
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
Tin tức
Điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015
Chi tiết về điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, các lớp khoa CƠ KHÍ, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ II (2014 - 2015) sinh viên xem theo link dưới đây :
THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( HỌC KỲ HÈ)
Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015
Đào tạo
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC dùng cho sv ngành Kỹ thuật Cơ khí
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC
Một số bài tập THỦY LỰC phần Thủy lực công trình
Nghiên cứu khoa học
Kết quả NCKH sinh viên 2014 – 2015
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả NCKH sinh viên, cụ thể như sau:
PHÂN BỐ LƯU TỐC XUNG QUANH TRỤ CẦU
Mẫu kê khai thành tích NCKH
Bài giảng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
Bài tập môn Thủy lực - Máy thủy lực (2014)
Sách Cơ học chất lỏng, Động lực học chất lỏng, … cơ bản và nâng cao.
Bảng điểm
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N11- K54
THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 – MÔN THỦY LỰC- LỚP CẦU ĐƯỜNG BỘ K49 HỆ VLVH
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
gui cac thay co bo mon thuy luc va may thuy luc
giacmomautim_10101991@yah00.com
thay co giup em voi
Thành viên

Các tin chính

Điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 28/6/2015

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( HỌC KỲ HÈ)
Cập nhật 26/6/2015

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 26/6/2015

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (214-5)-02-13C
Cập nhật 22/6/2015

BỘ MÔN THỦY LƯC- THỦY VĂN THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ
Cập nhật 17/6/2015

Kết quả NCKH sinh viên 2014 – 2015
Cập nhật 8/6/2015

Điểm quá trình và điểm thi, học phần THỦY LỰC, lớp CẦU ĐƯỜNG PHÁP K54, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 3/6/2015

Kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc năm 2015
Cập nhật 22/5/2015

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI LỚP CHUNG MÔN THỦY LỰC- HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
Cập nhật 21/5/2015

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG, khóa 54, kỳ II (2014-2015)
Cập nhật 15/5/2015

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1