Tin mới nhận - Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- K48 ( lớp cô Thảo) - Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- Tổng 8- K48 ( lớp cô Phương) - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N01- THUỘC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QT ( CÔ THỦY DẠY) - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N07 ( CÔ THỦY DẠY) - Điểm thành phần môn THUỶ LỰC lớp N08


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 3:21 am ngày 15 tháng 4 năm 2014
Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- K48 ( lớp cô Thảo)

Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- K48 ( lớp cô Thảo)

Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- Tổng 8- K48 ( lớp cô Phương)
ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N01- THUỘC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QT ( CÔ THỦY DẠY)

Giới thiệu
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN gồm 13 thành viên của cơ sở I (02 thành viên đang làm NCS ở nước ngoài) và 02 thành viên của cơ sở II
Ảnh một số nhà khoa học
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
Tin tức
THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi Olympic Thủy lực cấp trường năm 2014
THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi Olympic Thủy lực cấp trường năm 2014
THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP HỌC KỲ PHỤ MÔN THUỶ LỰC
THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ TẠI CHỨC- BẰNG 2
Đào tạo
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC dùng cho sv ngành Kỹ thuật Cơ khí
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC
Một số bài tập THỦY LỰC phần Thủy lực công trình
Nghiên cứu khoa học
PHÂN BỐ LƯU TỐC XUNG QUANH TRỤ CẦU
Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm về phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu. Lưu tốc sát trụ đạt giá trị nhỏ nhất tại các mặt cắt và tăng dần đến giá trị lưu tốc trung bình ở các mặt cắt cách xa trụ. Dòng chảy trước trụ ít chịu ảnh hưởng của trụ so với phần dòng chảy ở nửa sau trụ.
Mẫu kê khai thành tích NCKH
THÔNG BÁO LỊCH NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ
Bài giảng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
Sách Cơ học chất lỏng, Động lực học chất lỏng, … cơ bản và nâng cao.
Giới thiệu cuốn sách Thuỷ lực cơ sở (Fundamentals of Fluid Mechanics, 6th Edition)
Bảng điểm
Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- K48 ( lớp cô Thảo)
Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- K48 ( lớp cô Thảo)
Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- Tổng 8- K48 ( lớp cô Phương)
ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N01- THUỘC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QT ( CÔ THỦY DẠY)
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
gui cac thay co bo mon thuy luc va may thuy luc
giacmomautim_10101991@yah00.com
thay co giup em voi
Thành viên

Các tin chính

Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- K48 ( lớp cô Thảo)
Cập nhật 15/4/2014

Điểm thi lần 1 môn Thủy lực- lớp CĐB- Tổng 8- K48 ( lớp cô Phương)
Cập nhật 15/4/2014

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N01- THUỘC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QT ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 7/4/2014

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N07 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 7/4/2014

Điểm thành phần môn THUỶ LỰC lớp N08
Cập nhật 30/3/2014

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi Olympic Thủy lực cấp trường năm 2014
Cập nhật 26/3/2014

ĐIỂM THI HỌC LAI LỚP CHUNG HỆ CHÍNH QUY K50- MÔN THỦY LỰC ( LỚP THẦY TUẤN)
Cập nhật 24/3/2014

ĐIỂM THI MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH- LỚP CHUNG HỌC KỲ PHỤ- HỆ CHÍNH QUY ( CÔ NGA DẠY)
Cập nhật 17/3/2014

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC - HKP LỚP CHUNG ( THẦY PHÓNG DẠY)
Cập nhật 14/3/2014

THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP HỌC KỲ PHỤ MÔN THUỶ LỰC
Cập nhật 3/3/2014

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1