Tin mới nhận - THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY (tuần từ 27/3-1/4/2017) - Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19 - Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19 - Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2017 - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP LIÊN THÔNG XDDD K20.1


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 3:40 pm ngày 24 tháng 3 năm 2017
THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY (tuần từ 27/3-1/4/2017)

THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY (tuần từ 27/3-1/4/2017)

Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19
Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19

Giới thiệu
Giới thiệu chung
.
Đội ngũ cán bộ
Ảnh một số nhà khoa học
Tin tức
THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY (tuần từ 27/3-1/4/2017)
THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY (tuần từ 27/3-1/4/2017)
Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2017
THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP RIÊNG MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC
Đào tạo
Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, các khóa 51, 52, 53 và 54, học kỳ phụ, đợt 3, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, ngành KỸ THUẬT XDCTGT
.
Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 55, đợt 1, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, ngành KỸ THUẬT XDCTGT
Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp K55.CT14 (KTHTĐT và VL&CN), học kỳ 2, năm học 2015 - 2016
Nghiên cứu khoa học
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường 2016
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2016, cụ thể như sau :
Kết quả NCKH sinh viên năm học 2014 – 2015
Phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu
Bài giảng
Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2016
Chi tiết về bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH áp dụng từ năm học 2016 - 2017 cho ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, sinh viên dowload theo link dưới đây :
Nội dung ôn tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2TC)
Bài tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2014)
Bảng điểm
Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19
Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19 thi ngày 11/01/2017
Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19
ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP LIÊN THÔNG XDDD K20.1
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn
giacmomautim_10101991@yah00.com
Thầy cô giúp em với
Thành viên

Các tin chính

THÔNG BÁO PHÒNG THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY (tuần từ 27/3-1/4/2017)
Cập nhật 24/3/2017

Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19
Cập nhật 18/1/2017

Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19
Cập nhật 11/1/2017

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2017
Cập nhật 9/1/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP LIÊN THÔNG XDDD K20.1
Cập nhật 3/1/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP RIÊNG MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC
Cập nhật 5/12/2016

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP N08- KỲ 1- NĂM HỌC 2016-2017
Cập nhật 28/11/2016

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N03- KỲ 1- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2016-2017
Cập nhật 28/11/2016

ĐIÊM THÀNH PHẦN LỚP THỦY LỰC N01 ( CÁC LỚP K50,51,52,53,54)- HỌC KỲ PHỤ- ĐỢT HỌC 3
Cập nhật 28/11/2016

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, các khóa 51, 52, 53 và 54, học kỳ phụ, đợt 3, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, ngành KỸ THUẬT XDCTGT
Cập nhật 28/11/2016

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1