Tin mới nhận - Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN B K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN A K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN K19 kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp liên thông CĐB K18 kỳ 1 năm học 2016 - 2017 - Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp liên thông CĐB K19 kỳ 1 năm học 2016 - 2017


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 10:53 am ngày 6 tháng 9 năm 2016
Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN B K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017

.

Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN A K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN K19 kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Giới thiệu
Giới thiệu chung
.
Đội ngũ cán bộ
Ảnh một số nhà khoa học
Tin tức
Kế hoạch thi lại, hệ phi chính quy, kỳ 1, năm học 2016 - 2017
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo lịch THI LẠI, hệ PHI CHÍNH QUY, kỳ 1, năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
Kế hoạch thi HỌC KỲ HÈ (kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016), tuần từ 20/06 - 25/06/2016
Lịch học kỳ phụ học phần CƠ HỌC CHẤT LỎNG 1.1
Đào tạo
Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp K55.CT14 (KTHTĐT và VL&CN), học kỳ 2, năm học 2015 - 2016
.
Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC, lớp K55.CT10 (ĐSĐT và QLXDCTGT)
Lịch thi HỌC KỲ PHỤ, kỳ 2, năm học 2015 - 2016
Nghiên cứu khoa học
Kết quả NCKH sinh viên năm học 2014 – 2015
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả NCKH sinh viên, cụ thể như sau:
Phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu
Mẫu kê khai thành tích NCKH
Bài giảng
Bảng tra học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Chi tiết về bảng tra học phần học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH áp dụng cho ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, sinh viên dowload theo link dưới đây :
Nội dung ôn tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2TC)
Bài tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2014)
Bảng điểm
Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN B K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017
.
Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN A K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN K19 kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn
giacmomautim_10101991@yah00.com
Thầy cô giúp em với
Thành viên

Các tin chính

Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN B K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Cập nhật 6/9/2016

Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN A K19 (TCCN & QTKD HN) kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Cập nhật 6/9/2016

Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, hệ liên thông XDDD&CN K19 kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Cập nhật 6/9/2016

Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp liên thông CĐB K18 kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/8/2016

Kết quả thi lại môn THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp liên thông CĐB K19 kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/8/2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẠI MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN- LỚP LT CĐB TCCN& QTKD- K19
Cập nhật 29/8/2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẠI MÔN THỦY LỰC- HỆ VLVH- K49
Cập nhật 29/8/2016

Kế hoạch thi lại, hệ phi chính quy, kỳ 1, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 11/8/2016

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp N04, học kỳ 2, đợt 5, năm học 2015 - 2016 (cô Thủy phụ trách)
Cập nhật 16/6/2016

Kế hoạch thi HỌC KỲ HÈ (kỳ 2, đợt học 5, năm học 2015 - 2016), tuần từ 20/06 - 25/06/2016
Cập nhật 13/6/2016

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1