Tin mới nhận - Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015) - Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, các lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách - Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách - Điểm quá trình học phần Thủy văn công trình, lớp Cầu đường Pháp K53 do Thầy Tuấn phụ trách - Thông báo kế hoạch thi Vấn đáp học kỳ I (2014-2015) các khóa 52, 53 và 54


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 9:12 am ngày 17 tháng 12 năm 2014
Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015)

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn đã hoàn thành chấm thi, nộp điểm và nhập điểm của các học phần chính khóa, học phần của các lớp nhu cầu loại 1 và 2 được tổ chức trong học kỳ I (2014-2015) và đã công bố điểm cho sinh viên (trừ học phần Thủy văn công trình của lớp Cầu Đường Pháp K53) theo thông báo số 1094/TB-ĐHGTVT ngày 08/12/2014 của Phòng ĐTĐH.

Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, các lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách

Giới thiệu
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN gồm 13 thành viên của cơ sở I (01 thành viên đang làm NCS ở nước ngoài) và 02 thành viên của cơ sở II
Ảnh một số nhà khoa học
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
Tin tức
Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015)
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn đã hoàn thành chấm thi, nộp điểm và nhập điểm của các học phần chính khóa, học phần của các lớp nhu cầu loại 1 và 2 được tổ chức trong học kỳ I (2014-2015) và đã công bố điểm cho sinh viên (trừ học phần Thủy văn công trình của lớp Cầu Đường Pháp K53) theo thông báo số 1094/TB-ĐHGTVT ngày 08/12/2014 của Phòng ĐTĐH.
Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, các lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Đào tạo
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC dùng cho sv ngành Kỹ thuật Cơ khí
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC
Một số bài tập THỦY LỰC phần Thủy lực công trình
Nghiên cứu khoa học
PHÂN BỐ LƯU TỐC XUNG QUANH TRỤ CẦU
Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm về phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu. Lưu tốc sát trụ đạt giá trị nhỏ nhất tại các mặt cắt và tăng dần đến giá trị lưu tốc trung bình ở các mặt cắt cách xa trụ. Dòng chảy trước trụ ít chịu ảnh hưởng của trụ so với phần dòng chảy ở nửa sau trụ.
Mẫu kê khai thành tích NCKH
THÔNG BÁO LỊCH NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ
Bài giảng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
Bài tập môn Thủy lực - Máy thủy lực (2014)
Sách Cơ học chất lỏng, Động lực học chất lỏng, … cơ bản và nâng cao.
Bảng điểm
Điểm thành phần môn Thủy lực K53 học kỳ phụ lớp do thầy H. N. Bình phụ trách
Điểm thành phần môn Thủy lực K53 học kỳ phụ lớp do thầy H. N. Bình phụ trách
Điểm thi môn THUỶ LỰC lớp Cầu đường bộ 49 Hà Giang
Điểm thành phần môn Thủy văn công trình học kỳ phụ lớp N02 do thầy H. N. Bình phụ trách
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
gui cac thay co bo mon thuy luc va may thuy luc
giacmomautim_10101991@yah00.com
thay co giup em voi
Thành viên

Các tin chính

Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015)
Cập nhật 17/12/2014

Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, các lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Cập nhật 10/12/2014

Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Cập nhật 10/12/2014

Thông báo kế hoạch thi Vấn đáp học kỳ I (2014-2015) các khóa 52, 53 và 54
Cập nhật 1/12/2014

Lịch thi vét các học phần, học kỳ I (2014-2015), hệ Bằng II, Liên thông, VLVH
Cập nhật 24/11/2014

Điểm thành phần môn Thủy lực K53 học kỳ phụ lớp do thầy H. N. Bình phụ trách
Cập nhật 24/11/2014

Điểm thi môn THUỶ LỰC lớp Cầu đường bộ 49 Hà Giang
Cập nhật 4/11/2014

Điểm thành phân môn THUỶ LỰC và MÁY THUỶ LỰC
Cập nhật 13/10/2014

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP N05
Cập nhật 13/10/2014

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH ( N10)
Cập nhật 6/10/2014

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1