Tin mới nhận - Thông báo THI VIẾT đối với các LỚP TĂNG CƯỜNG, học kỳ I, đợt học 2, năm học 2015-2016 - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG) - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG) - BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN - THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẠI HỆ VLVH- LIÊN THÔNG.


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 3:19 am ngày 24 tháng 11 năm 2015
Thông báo THI VIẾT đối với các LỚP TĂNG CƯỜNG, học kỳ I, đợt học 2, năm học 2015-2016

Bộ môn THỦY LỰC - THỦY VĂN thông báo THI VIẾT đối với các LỚP TĂNG CƯỜNG ngành Xây dựng công trình giao thông và Kỹ thuật xây dựng, học kỳ I, năm học 2015 - 2016 thay cho hình thức dự kiến ban đầu là VẤN ĐÁP.

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG)
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG)

Giới thiệu
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
.
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN
Ảnh một số nhà khoa học
Tin tức
Thông báo THI VIẾT đối với các LỚP TĂNG CƯỜNG, học kỳ I, đợt học 2, năm học 2015-2016
Bộ môn THỦY LỰC - THỦY VĂN thông báo THI VIẾT đối với các LỚP TĂNG CƯỜNG ngành Xây dựng công trình giao thông và Kỹ thuật xây dựng, học kỳ I, năm học 2015 - 2016 thay cho hình thức dự kiến ban đầu là VẤN ĐÁP.
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG)
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG)
Đào tạo
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC dùng cho sv ngành Kỹ thuật Cơ khí
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC
Một số bài tập THỦY LỰC phần Thủy lực công trình
Nghiên cứu khoa học
Kết quả NCKH sinh viên 2014 – 2015
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả NCKH sinh viên, cụ thể như sau:
PHÂN BỐ LƯU TỐC XUNG QUANH TRỤ CẦU
Mẫu kê khai thành tích NCKH
Bài giảng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
Bài tập môn Thủy lực - Máy thủy lực (2014)
Sách Cơ học chất lỏng, Động lực học chất lỏng, … cơ bản và nâng cao.
Bảng điểm
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N11- K54
THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 – MÔN THỦY LỰC- LỚP CẦU ĐƯỜNG BỘ K49 HỆ VLVH
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
gui cac thay co bo mon thuy luc va may thuy luc
giacmomautim_10101991@yah00.com
thay co giup em voi
Thành viên

Các tin chính

Thông báo THI VIẾT đối với các LỚP TĂNG CƯỜNG, học kỳ I, đợt học 2, năm học 2015-2016
Cập nhật 24/11/2015

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG)
Cập nhật 19/11/2015

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( LỚP TĂNG CƯỜNG)
Cập nhật 19/11/2015

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LẠI HỆ VLVH- LIÊN THÔNG.
Cập nhật 17/8/2015

Điểm thi kết thúc học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 28/6/2015

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( HỌC KỲ HÈ)
Cập nhật 26/6/2015

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC & MÁY THỦY LỰC, học kỳ phụ, đợt 5, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 26/6/2015

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (214-5)-02-13C
Cập nhật 22/6/2015

BỘ MÔN THỦY LƯC- THỦY VĂN THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ
Cập nhật 17/6/2015

Kết quả NCKH sinh viên 2014 – 2015
Cập nhật 8/6/2015

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1