Tin mới nhận - Kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc năm 2015 - THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI LỚP CHUNG MÔN THỦY LỰC- HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 - Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG, khóa 54, kỳ II (2014-2015) - Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁP K54, kỳ II, 2014-2015 - Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp CẦU ĐƯỜNG BỘ 1 K54, kỳ II, 2014-2015


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 4:54 am ngày 22 tháng 5 năm 2015
Kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc năm 2015

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc 2015, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI LỚP CHUNG MÔN THỦY LỰC- HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG, khóa 54, kỳ II (2014-2015)

Giới thiệu
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN có 16 GV, trong đó có 13 tại Hà Nội và 03 tại Cơ sở II Tp. HCM, cụ thể như sau:
Ảnh một số nhà khoa học
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
Tin tức
Kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc năm 2015
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc 2015, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI LỚP CHUNG MÔN THỦY LỰC- HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG, khóa 54, kỳ II (2014-2015)
Đào tạo
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC dùng cho sv ngành Kỹ thuật Cơ khí
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC
Một số bài tập THỦY LỰC phần Thủy lực công trình
Nghiên cứu khoa học
PHÂN BỐ LƯU TỐC XUNG QUANH TRỤ CẦU
Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm về phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu. Lưu tốc sát trụ đạt giá trị nhỏ nhất tại các mặt cắt và tăng dần đến giá trị lưu tốc trung bình ở các mặt cắt cách xa trụ. Dòng chảy trước trụ ít chịu ảnh hưởng của trụ so với phần dòng chảy ở nửa sau trụ.
Mẫu kê khai thành tích NCKH
THÔNG BÁO LỊCH NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ
Bài giảng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
Bài tập môn Thủy lực - Máy thủy lực (2014)
Sách Cơ học chất lỏng, Động lực học chất lỏng, … cơ bản và nâng cao.
Bảng điểm
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N11- K54
THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 – MÔN THỦY LỰC- LỚP CẦU ĐƯỜNG BỘ K49 HỆ VLVH
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
gui cac thay co bo mon thuy luc va may thuy luc
giacmomautim_10101991@yah00.com
thay co giup em voi
Thành viên

Các tin chính

Kết quả thi OLYMPIC CƠ HỌC môn Thủy lực toàn quốc năm 2015
Cập nhật 22/5/2015

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI LỚP CHUNG MÔN THỦY LỰC- HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
Cập nhật 21/5/2015

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG, khóa 54, kỳ II (2014-2015)
Cập nhật 15/5/2015

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁP K54, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 4/5/2015

Điểm quá trình, học phần THỦY LỰC, lớp CẦU ĐƯỜNG BỘ 1 K54, kỳ II, 2014-2015
Cập nhật 4/5/2015

Điểm thi lớp XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ, hệ Vừa làm vừa học và Liên thông, khóa 18, tại NGHỆ AN, học phần Thủy lực thủy văn
Cập nhật 22/4/2015

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N09- K54
Cập nhật 20/4/2015

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N11- K54
Cập nhật 20/4/2015

THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP NHU CẦU LOẠI 2- MÔN THỦY LỰC ( lớp cô Thảo- cô Nga dạy)
Cập nhật 11/4/2015

THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 – MÔN THỦY LỰC- LỚP CẦU ĐƯỜNG BỘ K49 HỆ VLVH
Cập nhật 10/4/2015

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1