Tin mới nhận - Điểm thành phần môn Thủy lực và Thủy văn học kỳ chính - Điểm thành phần môn Thủy lực học kỳ phụ - THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2015-2016 - Điểm thành phần môn THỦY LỰC - THỦY VĂN lớp K55.CT14 - Điểm thành phần môn THỦY LỰC lớp K55.CT10


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 12:12 pm ngày 25 tháng 4 năm 2016
Điểm thành phần môn Thủy lực và Thủy văn học kỳ chính

Điểm thành phần môn Thủy lực và Thủy văn học kỳ chính đợt 1 kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp N01 do thầy Bình phụ trách

Điểm thành phần môn Thủy lực học kỳ phụ
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2015-2016

Giới thiệu
Giới thiệu chung
.
Đội ngũ cán bộ
Ảnh một số nhà khoa học
Tin tức
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2015-2016
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2015-2016
THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP CTTT K54- MÔN CƠ CHẤT LỎNG 2.2
Thi lại các hệ VLVH, Bằng 2 và Liên thông, tuần từ 21/03 - 25/03/2016
Đào tạo
Điểm thành phần môn THỦY LỰC - THỦY VĂN lớp K55.CT14
Điểm thành phần môn THỦY LỰC - THỦY VĂN lớp K55.CT14 (Vật liệu công nghệ xây dựng giao thông K55, Kỹ thuật hạ tầng đô thị K55 và một số SV khóa trên)
Điểm thành phần môn THỦY LỰC lớp K55.CT10
LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ- KỲ 2- NĂM HỌC 2015-2016 ( thi viết)
Nghiên cứu khoa học
Kết quả NCKH sinh viên năm học 2014 – 2015
Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kết quả NCKH sinh viên, cụ thể như sau:
Phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu
Mẫu kê khai thành tích NCKH
Bài giảng
Nội dung ôn tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2TC)
Chi tiết về nội dung ôn tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2TC), sinh viên download theo link dưới đây :
Bài tập học phần THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC (2014)
Thư viện sách online về CƠ HỌC CHẤT LỎNG
Bảng điểm
Điểm thành phần môn Thủy lực và Thủy văn học kỳ chính
Điểm thành phần môn Thủy lực và Thủy văn học kỳ chính đợt 1 kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp N01 do thầy Bình phụ trách
Điểm thành phần môn Thủy lực học kỳ phụ
THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N04 K54- HỌC KỲ PHỤ ( CÔ THỦY)
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn
giacmomautim_10101991@yah00.com
Thầy cô giúp em với
Thành viên

Các tin chính

Điểm thành phần môn Thủy lực và Thủy văn học kỳ chính
Cập nhật 25/4/2016

Điểm thành phần môn Thủy lực học kỳ phụ
Cập nhật 25/4/2016

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật 25/4/2016

Điểm thành phần môn THỦY LỰC - THỦY VĂN lớp K55.CT14
Cập nhật 25/4/2016

Điểm thành phần môn THỦY LỰC lớp K55.CT10
Cập nhật 25/4/2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N04 K54- HỌC KỲ PHỤ ( CÔ THỦY)
Cập nhật 24/4/2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- LỚP N07 K55( CÔ THỦY)
Cập nhật 24/4/2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH- LỚP CÔ THẢO- HỌC KỲ PHỤ
Cập nhật 18/4/2016

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP CTTT K54- MÔN CƠ CHẤT LỎNG 2.2
Cập nhật 18/4/2016

LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ- KỲ 2- NĂM HỌC 2015-2016 ( thi viết)
Cập nhật 15/4/2016

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1