Tin mới nhận - THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LỚP NHU CẦU LOẠI 1- KỲ 2- NĂM HỌC 2014-2015 - Thông báo về việc luyện thi OLYMPIC Cơ học môn Thủy lực - Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015) - Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, các lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách - Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách


eCMS - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn
TIN BÀI MỚI:
Cập nhật lúc 4:20 pm ngày 15 tháng 2 năm 2015
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LỚP NHU CẦU LOẠI 1- KỲ 2- NĂM HỌC 2014-2015

Kế hoạch dạy và học lớp nhu cầu loại 1.

Thông báo về việc luyện thi OLYMPIC Cơ học môn Thủy lực
Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015)

Giới thiệu
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN có 16 GV, trong đó có 13 tại Hà Nội và 03 tại Cơ sở II Tp. HCM, cụ thể như sau:
Ảnh một số nhà khoa học
BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
Tin tức
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LỚP NHU CẦU LOẠI 1- KỲ 2- NĂM HỌC 2014-2015
Kế hoạch dạy và học lớp nhu cầu loại 1.
Thông báo về việc luyện thi OLYMPIC Cơ học môn Thủy lực
Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015)
Đào tạo
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC
MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC VÀ MÁY THUỶ LỰC dùng cho sv ngành Kỹ thuật Cơ khí
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN THUỶ LỰC
Một số bài tập THỦY LỰC phần Thủy lực công trình
Nghiên cứu khoa học
PHÂN BỐ LƯU TỐC XUNG QUANH TRỤ CẦU
Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm về phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu. Lưu tốc sát trụ đạt giá trị nhỏ nhất tại các mặt cắt và tăng dần đến giá trị lưu tốc trung bình ở các mặt cắt cách xa trụ. Dòng chảy trước trụ ít chịu ảnh hưởng của trụ so với phần dòng chảy ở nửa sau trụ.
Mẫu kê khai thành tích NCKH
THÔNG BÁO LỊCH NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ
Bài giảng
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY LỰC ( 2 TÍN CHỈ)
Bài tập môn Thủy lực - Máy thủy lực (2014)
Sách Cơ học chất lỏng, Động lực học chất lỏng, … cơ bản và nâng cao.
Bảng điểm
Điểm thành phần môn Thủy lực K53 học kỳ phụ lớp do thầy H. N. Bình phụ trách
Điểm thành phần môn Thủy lực K53 học kỳ phụ lớp do thầy H. N. Bình phụ trách
Điểm thi môn THUỶ LỰC lớp Cầu đường bộ 49 Hà Giang
Điểm thành phần môn Thủy văn công trình học kỳ phụ lớp N02 do thầy H. N. Bình phụ trách
Hợp tác
Giải đáp thắc mắc
gui cac thay co bo mon thuy luc va may thuy luc
giacmomautim_10101991@yah00.com
thay co giup em voi
Thành viên

Các tin chính

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LỚP NHU CẦU LOẠI 1- KỲ 2- NĂM HỌC 2014-2015
Cập nhật 15/2/2015

Thông báo về việc luyện thi OLYMPIC Cơ học môn Thủy lực
Cập nhật 13/1/2015

Thông báo về việc nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần các học kỳ chính, phụ (Học kỳ I, 2014-2015)
Cập nhật 17/12/2014

Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, các lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Cập nhật 10/12/2014

Điểm quá trình học phần Thủy lực và Máy thủy lực, lớp K53.CK2 (CKGTCC+CKotoA) do Thầy Tuấn phụ trách
Cập nhật 10/12/2014

Thông báo kế hoạch thi Vấn đáp học kỳ I (2014-2015) các khóa 52, 53 và 54
Cập nhật 1/12/2014

Lịch thi vét các học phần, học kỳ I (2014-2015), hệ Bằng II, Liên thông, VLVH
Cập nhật 24/11/2014

Điểm thành phần môn Thủy lực K53 học kỳ phụ lớp do thầy H. N. Bình phụ trách
Cập nhật 24/11/2014

Điểm thi môn THUỶ LỰC lớp Cầu đường bộ 49 Hà Giang
Cập nhật 4/11/2014

Điểm thành phân môn THUỶ LỰC và MÁY THUỶ LỰC
Cập nhật 13/10/2014

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1