Điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp K55.CT14 (KTHTĐT và VL&CN), học kỳ 2, năm học 2015 - 2016
Gửi ngày 25 tháng 4 năm 2016 lúc 10:31 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Chi tiết về điểm thành phần, học phần THỦY LỰC THỦY VĂN, lớp K55.CT14 (KTHTĐT và VL&CN),

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên phụ trách hoặc bộ môn THỦY LỰC - THỦY VĂN, phòng 201 nhà A6.

Trân trọng thông báo./.

 


[In trang]    [Đóng]