THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẠI MÔN THỦY LỰC- HỆ VLVH- K49
Gửi ngày 29 tháng 8 năm 2016 lúc 10:24 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẠI MÔN THỦY LỰC- HỆ VLVH- K49

 THÔNG BÁO ĐIỂM THI LẠI MÔN THỦY LỰC- HỆ  VLVH- K49

Sinh viên xem điểm thi theo đường link sau:uploads/IMG_0505.JPG

 

 


[In trang]    [Đóng]