Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 55, đợt 1, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, ngành KỸ THUẬT XDCTGT
Gửi ngày 28 tháng 11 năm 2016 lúc 9:52 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Chi tiết về điểm quá trình, học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, khóa 55, đợt 1, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 do Thầy Tuấn phụ trách, sinh viên xem theo link dưới đây :

uploads/file/Thay%20TUAN/Page_1.pnguploads/file/Thay%20TUAN/Page_2.png

uploads/file/Thay%20TUAN/Page_3_.pnguploads/file/Thay%20TUAN/Page_4.png

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với GV phụ trách trước khi thi.

Trân trọng thông báo./.

 

BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN

 

 


[In trang]    [Đóng]