Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, các khóa 51, 52, 53 và 54, học kỳ phụ, đợt 3, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, ngành KỸ THUẬT XDCTGT
Gửi ngày 28 tháng 11 năm 2016 lúc 10:07 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Chi tiết về điểm quá trình, học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, các khóa 51, 52, 53 và 54 học kỳ phụ, đợt 3, học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 do Thây Tuấn phụ trách, sinh viên xem theo link dưới đây :

uploads/file/Thay%20TUAN/Page_1_.png;uploads/file/Thay%20TUAN/Page_2_.png

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với GV phụ trách trước khi thi.

Trân trọng thông báo./.

BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN

 

 


[In trang]    [Đóng]