ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N03- KỲ 1- ĐỢT HỌC 1- NĂM HỌC 2016-2017
Gửi ngày 28 tháng 11 năm 2016 lúc 9:43 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm quá trình môn TVCT lớp N03- Cô Thủy+ cô Trang phụ trách.

 BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN

LỚP HỌC PHẦN TVCT N03

Sinh viên xem điểm thi theo đường link sau:

Trang 1:uploads/IMG_0809.JPG

Trang 2: uploads/IMG_0810.JPG

Trang 3:uploads/IMG_0811.JPG

 


[In trang]    [Đóng]