ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP N08- KỲ 1- NĂM HỌC 2016-2017
Gửi ngày 28 tháng 11 năm 2016 lúc 10:03 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm quá trình lớp TVCT N08- cô Thủy phụ trách.

 BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN THÔNG BÁO ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP HỌC PHẦN N08

Sinh viên xem điểm theo đường link sau:

Trang 1:uploads/IMG_0801.JPG

Trang 2:uploads/IMG_0802.JPG

Trang 3:uploads/IMG_0803.JPG

 


[In trang]    [Đóng]