ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP LIÊN THÔNG XDDD K20.1
Gửi ngày 3 tháng 1 năm 2017 lúc 9:48 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP LIÊN THÔNG XDDD K20.1

 SV download theo dường dẫn:

 uploads/file/Phong-2017/001.png

uploads/file/Phong-2017/002.png

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách lớp trước ngày 21-01-2017

 


[In trang]    [Đóng]