Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19
Gửi ngày 11 tháng 1 năm 2017 lúc 10:03 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19 thi ngày 06-01-2017

SV xem điểm theo đường dẫn:

uploads/file/Phong-2017/TL-B2%20(1).png

uploads/file/Phong-2017/TL-B2%20(2).png

 


[In trang]    [Đóng]