Điểm thành phần lớp Thủy lực N13 (Tự động hóa thiết kế cầu đường)
Gửi ngày 29 tháng 3 năm 2017 lúc 11:47 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm thành phần lớp Thủy lực N13 (Tự động hóa thiết kế cầu đường) do GV Nguyễn Đăng Phóng phụ trách Mọi thắc mắc về điểm đề nghị các SV liên hệ trực tiếp với GV phụ trách lớp trước ngày thi 1 tuần

SV download theo đường dẫn:

uploads/file/Phong-2017/Diem-TP-lopTDHTKCD56.pdf 

 

 


[In trang]    [Đóng]