THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N14 ( CÔ THỦY DẠY)
Gửi ngày 21 tháng 4 năm 2017 lúc 8:46 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N14 ( CÔ THỦY DẠY)

 THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN  THỦY LỰC N14

( CÔ THỦY DẠY)

SINH VIÊN XEM ĐIỂM THEO ĐƯỜNG LINK SAU: uploads/DTP LOP THUY LUC N14 K56 ( CĐ OTOSB).pdf

 


[In trang]    [Đóng]