THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Gửi ngày 27 tháng 4 năm 2017 lúc 12:25 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP KỲ PHỤ BUỔI TỐI_ĐỢT 2_KỲ 2_NĂM 2016-2017

 

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN

 Chi tiết điểm xem nội dung ở đường link sau đây:

uploads/file/001(1).png

uploads/file/002(1).png

 


[In trang]    [Đóng]