Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Gửi ngày 26 tháng 6 năm 2017 lúc 11:38 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Chi tiết về điểm quá trình, học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 do Cô Nội phụ trách, sinh viên xem theo link dưới đây :

 

1. uploads/DiemQT_TVCT_HKPhu_N01_page_1.png

2. uploads/DiemQT_TVCT_HKPhu_N01_page_2.png

3. uploads/DiemQT_TVCT_HKPhu_N01_page_3.png

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với GV phụ trách tại Phòng 201 Nhà A6, trường ĐH GTVT trước ngày 28/6/2017.

Trân trọng thông báo./.

 

BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN

 

 

 

 


[In trang]    [Đóng]