Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Gửi ngày 29 tháng 6 năm 2017 lúc 9:54 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Chi tiết về điểm quá trình, học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 do Thầy Tuấn phụ trách, sinh viên xem theo link dưới đây :

1. uploads/DiemQuatrinh_TVCT_N02_page_1.png

2. uploads/DiemQuatrinh_TVCT_N02_page_2.png

3. uploads/DiemQuatrinh_TVCT_N02_page_3.png

4. uploads/DiemQuatrinh_TVCT_N02_page_4.png

 

Trân trọng thông báo./.

 

BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN

 


[In trang]    [Đóng]