Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Gửi ngày 11 tháng 8 năm 2017 lúc 8:36 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 các học phần do bộ môn phụ trách, cụ thể như sau:

- Hình thức thi: Tự luận;

- Lịch thi:

1. Thứ 4 (16/8/2017): Chiều từ 13h00 15h00, tại P302 A2;

2. Thứ 5 (17/8/2017): Sáng từ 7h00 - 9h00 tại P202 A8.

Trân trọng thông báo./.


BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN

 

 

 

 

 


[In trang]    [Đóng]