Học lại Động lực học sông và ven biển
Gửi ngày 23 tháng 10 năm 2017 lúc 11:16 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn nhân được danh sách học lại Động lực học sông và ven biển của SV Nguyễn Văn Giang lớp Công trình Thủy K52 Mã số SV 1103351. Đề nghị SV Giang liên hệ với GV Nguyễn Đăng Phóng trước ngày 12/11/2017 để thống nhất lịch học Thông báo!

 


[In trang]    [Đóng]