Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.
Gửi ngày 28 tháng 10 năm 2017 lúc 4:26 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.

Lịch học lại lớp riêng môn Thủy văn công trình- Hệ Chính quy

Bộ môn Thủy lực- Thủy văn thông báo:
 
Các sinh viên đã đăng ký học lại phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018 sẽ bắt đầu học vào sáng thứ 4 (ngày 1/11/2018), từ 8h00,  tại phòng 401-A2.
 

 

 


[In trang]    [Đóng]