THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Gửi ngày 10 tháng 11 năm 2017 lúc 2:00 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm thành phần học phần TLTV, lớp N01- HKP- Kỳ 1- năm học 2017-2018 ( lớp cô Nội dạy)

 BỘ MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN THÔNG BÁO

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN  THỦY LỰC- THỦY VĂN - 1-17-3 (N01)

Sinh viên xem điểm thi theo đường link sau:

uploads/IMG_2186.PNG

 


[In trang]    [Đóng]