ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1
Gửi ngày 1 tháng 12 năm 2017 lúc 12:45 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm đánh giá quá trình học phần Thủy văn công trình lớp N03 khóa K56 học kỳ chính, đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

 Ghi chú:

KT: cột điểm bài kiểm tra cuối kỳ

TL1: cột điểm cộng thảo luận lần 1

TL2: cột điểm cộng thảo luận lần 2

BT1: cột điểm cộng bài tập lần 1

BT2: cột điểm cộng bài tập lần 2

ĐC: cột điểm cộng đánh giá cả quá trình

 

 

 

 


[In trang]    [Đóng]