ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC
Gửi ngày 1 tháng 12 năm 2017 lúc 12:48 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm đánh giá quá trình học phần Thủy văn công trình lớp N04 khóa K56 học kỳ chính, đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Ghi chú:

KT: cột điểm bài kiểm tra cuối kỳ

TL1: cột điểm cộng thảo luận lần 1

TL2: cột điểm cộng thảo luận lần 2

BT: cột điểm cộng bài tập lần 1

ĐC: cột điểm cộng đánh giá cả quá trình

 


[In trang]    [Đóng]