Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Gửi ngày 5 tháng 12 năm 2017 lúc 5:45 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn trân trọng thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, cụ thể như sau:

TT

HỌC PHẦN

SỐ TC

THỜI GIAN

GV

1

Thủy văn đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu

2

09, 10, 16/12/2017

Cô NỘI 0916992621

2

Xói lở và sự ổn định của dòng chảy tại công trình

2

17 23 24/12/2017

Thầy PHÓNG 0904222171

3

Chuyển động bùn cát trong sông

2

30,31/12/2017, 06/01/2018

Thầy NGHIÊN 0912491456

4

Thủy lực nước ngầm

2

07, 13, 14/01/2018

Thầy TUẤN 0979255005

5

Tương tác giữa con người, công trình và diễn biến lòng sông

2

20, 21, 27/01/2018

Thầy HUY 0987899335

6

Thoát nước nền đường

2

28/01, 03/02, 04/02/2018

Thầy NGHIÊN 0912491456

 

Chi tiết thông tin học viên liên hệ trực tiếp với GV hoặc Bộ môn Thủy lực - Thủy văn theo địa chỉ: P201 nhà A6, Trường ĐH GTVT.

Trân trọng thông báo./.

BỘ MÔN THỦY LỰC THỦY VĂN

 


[In trang]    [Đóng]