ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018
Gửi ngày 10 tháng 4 năm 2018 lúc 8:14 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm thành phần lớp TVCT- học kỳ phụ- lớp cô Thủy phụ trách

 ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01

 KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên xem điểm theo đường link sau:

uploads/IMG_0899.jpg

uploads/IMG_0900.jpg

 


[In trang]    [Đóng]