ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018
Gửi ngày 22 tháng 7 năm 2018 lúc 7:56 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Điểm thành phần và điểm thi lớp TVCT N01 ( Cô Thủy dạy)- HK Hè 2017-2018

 BỘ MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN THÔNG BÁO

ĐIỂM THI VÀ ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN TVCT -N01

 HỌC KỲ HÈ 2017-2018

Sinh viên xem điểm theo đường link dưới đây:

Điểm thành phần: uploads/IMG_3345.jpg uploads/IMG_3346.jpg uploads/IMG_3347.jpg

Điểm thi:uploads/IMG_3344.jpg uploads/IMG_3343.jpg

 


[In trang]    [Đóng]