Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018
Gửi ngày 7 tháng 8 năm 2018 lúc 4:20 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Bộ môn Thủy lực - Thủy văn thông báo kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018 các học phần do bộ môn phụ trách, cụ thể như sau:

- Hình thức thi: Tự luận;

- Lịch thi: Thứ 5 (16/8/2018): Ca 2 từ 9h30 11h30, tại P201 A6;

 

Trân trọng thông báo./.

 

BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN


 

 


[In trang]    [Đóng]