Bảng tra HỆ SỐ NGẬP áp dụng tính chiều cao tường tiêu năng
Gửi ngày 3 tháng 11 năm 2010 lúc 12:00 pm

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - Chi tiết về bảng tra HỆ SỐ NGẬP áp dụng trong tính toán tường tiêu năng ở hạ lưu công trình, sinh viên download theo link dưới đây :

uploads/file/2010/Le%20Van%20Duong/Bang%20tra%20he%20so%20ngap.PDF

Trân trọng thông báo./.

 


[In trang]    [Đóng]