Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn
Gửi ngày 22 tháng 1 năm 2011 lúc 1:37 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - giacmomautim_10101991@yah00.com

Trả lời:

Bộ môn trả lời bạn sinh viên có địa chỉ e-mail: giacmomautim_10101991@yah00.com, về câu hỏi liên quan đến học phần Thuỷ lực và Máy thuỷ lực, áp dụng đối với khoá 50 và hình thức thi của học phần này, như sau:

- Khóa 50 là khóa đầu tiên áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung đề cương chi tiết của môn Thủy lực và Máy thủy lực bao gồm 02 phần: Thủy lực cơ sở (4 chương) và Máy thủy lực (2 chương);

- Sinh viên được cung cấp toàn bộ nội dung được trình bày trong cuốn sách "Thủy lực và Máy thủy lực" của các tác giả Phùng Văn Khương và Phạm Văn Vĩnh;

- Để nắm tốt nội dung, sinh viên cần theo dõi đầy đủ bài giảng của giảng viên trên lớp;

- Hình thức thi: Vấn đáp/Viết, sẽ được thông báo tới sinh viên trước 30 ngày so với lịch thi;

- Chi tiết câu trả lời, em có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách hoặc vui lòng liên hệ với bộ môn Thủy lực - Thủy văn (website: http://hydr-utc.net/) để được giải đáp;

 

Chúc em học và thi tốt học phần Thủy lực và Máy thủy lực.

Trân trọng cảm ơn./.

 


[In trang]    [Đóng]