Đội ngũ cán bộ
Gửi ngày 16 tháng 1 năm 2014 lúc 9:47 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Bộ môn Thủy lực - Thủy văn có 17 cán bộ, giảng viên trong đó bao gồm  01 PGS, 05 TS, 02 ThS.NCS, 07 ThS và 02 KS, cụ thể như sau:

1. PGS.TS. GVCC Trần Đình Nghiên, email: tdnghien@utc.edu.vn

2. ThS-NCS-GVC. Hoàng Nam Bình, email: binhhn@utc.edu.vn

3. TS-GV. Lê Thị Việt Hà, email: ltvha@utc.edu.vn

4. ThS-GVTH. Hoàng Thị Minh Hải, email: htmhai@utc.edu.vn   

5. TS-GV. Lưu Quang Hiếu (Canada), email:

6. TS-GVC. Mai Quang Huy, email: mqhuy@utc.edu.vn

7. ThS-GV. Nguyễn Thanh Nga, email: ntnga@utc.edu.vn

8. TS-GVC. Doãn Thị Nội, email: dtnoi@utc.edu.vn

9. TS-GVC. Nguyễn Đăng Phóng, email: ndphong@utc.edu.vn

10. ThS-GV. Trần Thu Phương, email: phuongtltv@utc.edu.vn

11. ThS-GV. Phạm Thị Thảo, email: phamthao7982@utc.edu.vn

12. ThS-GV. Trần Huy Thiệp (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nhthiep@utc.edu.vn

13. ThS-GV. Đặng Thu Thủy, Phó Trưởng bộ môn, email: dtthuy@utc.edu.vn

14. KS-GV. Phạm Minh Trang, email: pmtrang@utc.edu.vn

15. KS-GV. Nguyễn Xuân Trường, GV (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nxtruong@utc.edu.vn

16. TS-GVC. Tống Anh Tuấn, Trưởng bộ môn, email: tatuan@utc.edu.vn

 


[In trang]    [Đóng]