Tin mới nhận - THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018


XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO

XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO


 XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO

LOCAL SCOUR DEPTHS FOR COMPLEX PIER

                           NCS. ThS. Nguyễn Đăng Phóng

Bộ môn Thủy lực Thủy văn, khoa Công trình,

trường ĐH Giao thông Vận tải

 

Tóm tắt: Các trụ cầu lớn thường có hình dạng phức tạp gồm một số bộ phận khác nhau như thân trụ, bệ cọc và nhóm cọc. Với dạng trụ này sẽ hợp lý và có hiệu quả về mặt kết cấu, nhưng chúng lại là một vấn đề trong dự đoán xói cục bộ trụ cầu. Trong bài báo này, trình bày một số phương pháp dự đoán xói cục bộ trụ cầu phức tạp hay còn gọi là trụ cầu bệ cao.

Abstract: Most large bridge piers are complex in shape and consist of several clearly definable components: column, pile cab and pile group. While these shapes are sensible and cost effective from a structural standpoint, they can present a challenge for those responsible for estimating design scour depths at these structures. This article presents some methodology for estimating scour depths.

Chi tiết xem file đính kèm:

uploads/file/2012/N-D-Phong/Xoi-CB-tru-cau.pdf

 

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 12/11/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 31/10/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018
Cập nhật 22/7/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/4/2018

LỊCH HỌC MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH KHÓA 54 HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 28/3/2018

Bảng tra môn THỦY LỰC THỦY VĂN ngành Kỹ thuật Xây dựng 2018
Cập nhật 15/3/2018

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1