Tin mới nhận - Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo - Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018 - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC


XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO

XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO


 XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO

LOCAL SCOUR DEPTHS FOR COMPLEX PIER

                           NCS. ThS. Nguyễn Đăng Phóng

Bộ môn Thủy lực Thủy văn, khoa Công trình,

trường ĐH Giao thông Vận tải

 

Tóm tắt: Các trụ cầu lớn thường có hình dạng phức tạp gồm một số bộ phận khác nhau như thân trụ, bệ cọc và nhóm cọc. Với dạng trụ này sẽ hợp lý và có hiệu quả về mặt kết cấu, nhưng chúng lại là một vấn đề trong dự đoán xói cục bộ trụ cầu. Trong bài báo này, trình bày một số phương pháp dự đoán xói cục bộ trụ cầu phức tạp hay còn gọi là trụ cầu bệ cao.

Abstract: Most large bridge piers are complex in shape and consist of several clearly definable components: column, pile cab and pile group. While these shapes are sensible and cost effective from a structural standpoint, they can present a challenge for those responsible for estimating design scour depths at these structures. This article presents some methodology for estimating scour depths.

Chi tiết xem file đính kèm:

uploads/file/2012/N-D-Phong/Xoi-CB-tru-cau.pdf

 

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC
Cập nhật 1/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1
Cập nhật 1/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/11/2017

Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.
Cập nhật 28/10/2017

Học lại Động lực học sông và ven biển
Cập nhật 23/10/2017

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1