Tin mới nhận - Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017 - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017


XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO

XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO


 XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU BỆ CAO

LOCAL SCOUR DEPTHS FOR COMPLEX PIER

                           NCS. ThS. Nguyễn Đăng Phóng

Bộ môn Thủy lực Thủy văn, khoa Công trình,

trường ĐH Giao thông Vận tải

 

Tóm tắt: Các trụ cầu lớn thường có hình dạng phức tạp gồm một số bộ phận khác nhau như thân trụ, bệ cọc và nhóm cọc. Với dạng trụ này sẽ hợp lý và có hiệu quả về mặt kết cấu, nhưng chúng lại là một vấn đề trong dự đoán xói cục bộ trụ cầu. Trong bài báo này, trình bày một số phương pháp dự đoán xói cục bộ trụ cầu phức tạp hay còn gọi là trụ cầu bệ cao.

Abstract: Most large bridge piers are complex in shape and consist of several clearly definable components: column, pile cab and pile group. While these shapes are sensible and cost effective from a structural standpoint, they can present a challenge for those responsible for estimating design scour depths at these structures. This article presents some methodology for estimating scour depths.

Chi tiết xem file đính kèm:

uploads/file/2012/N-D-Phong/Xoi-CB-tru-cau.pdf

 

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Cập nhật 28/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC - THỦY VĂN N03 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC-THỦY VĂN COT07.3 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N07_K56 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1