Tin mới nhận - THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018


Kế hoạch luyện thi OLYMPIC THỦY LỰC toàn quốc năm 2014

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC THỦY LỰC toàn quốc năm 2014


- Thời gian luyện thi cấp Trường: 18h00 Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 08/01/2014 tại P502A;

- Hình thức đăng ký: Liên hệ trực tiếp với bộ môn Thủy lực - Thủy văn, địa chỉ: P201 - 202, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, hoặc truy cập Website: http://hydr-utc.net/;

P/S: Dưới đây là nội dung thi liên quan:

Trân trọng./.

MÔN THỦY LỰC

 

­

I.       MỞ ĐẦU

1.1.    Các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng.

1.2.    Hệ nhiều pha.

1.3.    Chất lỏng phi Newton.

1.4.    Chất lỏng không nhớt.

1.5.    Trạng thái ứng suất của chất lỏng.

II.      THỦY TĨNH HỌC

2.1.    Áp suất và các tính chất cơ bản của nó.

2.2.    Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng (phương trình Euler).

2.3.    Sự cân bằng của chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực.

2.4.    Áp lực của chất lỏng lên mặt phẳng.

2.5.    Áp lực của chất lỏng lên mặt cong. Định luật Archimede.

III.    CỞ SỞ THỦY ĐỘNG VÀ THỦY ĐỘNG LỰC CỦA CHẤT LỎNG

3.1.    Động học chất lỏng.

3.2.    Phương trình liên tục.

3.3.    Chuyển động có gia tốc của chất lỏng.

3.4.    Chuyển động và biến hình của một phần tử chất lỏng.

3.5.    Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng không nhớt (phương trình Euler)
Phương trình Gromeko - Lamb.

3.6.    Tích phân phương trình Euler. Cách tích phân Lagrange và Bernoulli.

3.7.    Tích phân Bernoulli trong điều kiện trọng trường. Phương trình Bernoulli.

3.8.    Phương trình vi phân của chất lỏng nhớt (Phương trình Navier - Stock).

3.9.    Phương trình Bernoulli của chất lỏng nhớt dòng nguyên tố.

3.10.  Phương trình Bernoulli của chất lỏng nhớt toàn dòng.

3.11.  Phương trình động lượng.

IV.    CHUYỂN ĐỘNG THẾ VÀ CHUYỂN ĐỘNG XOÁY

4.1.    Các tính chất cơ bản của chuyển động thế. Phương trình Laplace, điều kiện Cauchy -Riemann.

4.2.    Lưu số - Lực nâng. Nguyên lý Zhukovsky.

4.3.    Nguồn và tụ.

4.4.    Thế phức.

4.5.    Chuyển động xoáy. Các nguyên lý cơ bản.

V.      SỨC CẢN THỦY LỰC

5.1.    Các khái niệm tổng quát về sức cản thủy lực.

5.2.    Chuyển động tầng của chất lỏng trong ống.

5.3.    Chuyển động rối của chất lỏng trong ống.

5.4.    Sức cản cục bộ.

VI.    TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG

6.1.    Khái niệm tổng quát. Ống đơn giản.

6.2.    Tính toán đường ống dài khu bình phương sức cản.

6.3.    Tính toán đường ống dài không thuộc khu bình phương sức cản.

6.4.    Tính toán đường ống phức tạp.

6.5.    Các đặc điểm tính đường ống ngắn.

6.6.    Ảnh hưởng của thời gian khai thác đường ống đến sức cản thủy lực của nó.

6.7.    Khái niệm về dòng chảy hai pha trường đường ống.

VII.   DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH QUA LỖ VÀ VÒI CỦA CHẤT LỎNG

7.1.    Dòng chảy qua lỗ.

7.2.    Dòng chảy qua vòi của chất lỏng.

7.2.    Các trường hợp đặc biệt của dòng chảy qua lỗ

  Bản in

Quay về Đào tạo

Các bài mới:

Các tin chính

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 12/11/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 31/10/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018
Cập nhật 22/7/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/4/2018

LỊCH HỌC MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH KHÓA 54 HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 28/3/2018

Bảng tra môn THỦY LỰC THỦY VĂN ngành Kỹ thuật Xây dựng 2018
Cập nhật 15/3/2018

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1