Tin mới nhận - THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018


Giới thiệu chung

Giới thiệu chung


BỘ MÔN THỦY LỰC - THỦY VĂN
Division of Hydraulics and Hydrology


Địa chỉ:          Phòng 201 - 202 nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải

Điện thoại:    (04) 32115058

Website:        http://hydr-utc.net/

 

 

 

1.      Lịch sử hình thành và phát triển

Trước năm 1968, các học phần Thủy lực, Thủy văn và Cơ học chất lỏng kỹ thuật được phụ trách bởi bộ môn Cơ sở thuộc khoa Công trình. Năm 1970, bộ môn Cơ thủy được thành lập, giảng dạy các học phần Thủy lực, Thủy văn và Cơ học chất lỏng kỹ thuật cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thuộc khoa Công trình, và các ngành thuộc các khoa Cơ khí và Vận tải - Kinh tế. Hiện nay, bộ môn có tên là Thủy lực - Thủy văn thuộc khoa Công trình.

2.      Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo: (i) Đào tạo đại học các chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và một số chuyên ngành thuộc các khoa Kỹ thuật xây dựng, Môi trường và an toàn giao thông, Cơ khí, Vận tải - Kinh tế và Đào tạo quốc tế, các học phần như Thủy lực cơ sở, Thủy lực công trình, Thủy văn công trình, Cơ học chất lỏng kỹ thuật, Thủy lực môi trường, Thủy văn môi trường, và Thủy lực và máy thủy lực; (ii) Đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông học phần Cơ học chất lỏng công trình và Thạc sỹ chuyên sâu Thủy lực thủy văn công trình.

- Nghiên cứu khoa học (NCKH): (i) NCKH các cấp; (ii) Bồi dưỡng đội tuyển Olympic Cơ học toàn quốc môn Thủy lực; và (iii) Hướng dẫn NCKH sinh viên.

3.      Đội ngũ cán bộ giảng viên

- Trưởng bộ môn: TS. Tống Anh Tuấn

- Phó Trưởng bộ môn: ThS. Đặng Thu Thủy

- Tổng số: 17 CB-GV (trong đó: PGS: 01, TS: 03, ThS.NCS: 03, ThS: 07, KS: 03)

4.      Các chuyên ngành đào tạo

Với sự phát triển không ngừng của Trường Đại học Giao thông vận tải cả về chất và lượng, bộ môn Thủy lực – Thủy Văn định hướng xây dựng chuyên ngành đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, và phù hợp với yêu cầu của Nhà trường và khoa Công trình.

5.      Định hướng nghiên cứu chính

Thủy lực thủy văn công trình là một chuyên sâu trong ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông liên quan đến dòng chảy, tương tác giữa dòng chảy và công trình giao thông như: (i) Thủy lực cầu; (ii) Thủy lực cống; (iii) Thoát nước đường cao tốc; (iv) Thủy văn; (v) Công nghệ xói; (vi) Thủy lực môi trường với các học phần chủ yếu như Cơ học chất lỏng, cơ học chất lỏng môi trường; thủy văn nước mặt, thủy văn nước ngầm, mô hình toán và quá trình thủy văn; thủy lực nước ngầm, thủy lực kênh hở; động lực học dòng sông, cửa sông và ven biển; tính toán động lực học chất lỏng.

Hướng nghiên cứu liên quan đến dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm, tương tác giữa dòng chảy và công trình để giải quyết các vấn đề về thủy lực cầu, thủy lực cống; thoát nước mặt đường; ổn định kênh đào; vận chuyển bùn cát; xói lở tại công trình cầu; biện pháp phòng xói và cản xói; chỉnh trị sông; khôi phục dòng sông, bảo vệ bờ sông; thoát nước nền đường; chế độ thủy nhiệt của nền đường; và thủy văn và thủy lực môi trường và sinh thái, cụ thể như:

- Ổn định lòng sông và bờ sông do dòng chảy lũ;

- Ổn định công trình giao thông vùng cửa sông và ven biển;

- Ổn định nền đường đắp chịu ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước ngầm;

- Ổn định của công trình cầu chịu ảnh hưởng của công trình cầu ở gần; đập thủy điện và hoạt động khai thác cát, sỏi;

- Xói ở hạ lưu công trình thoát nước nhỏ;

- Chế độ thủy lực thủy văn công trình giao thông qua vùng ngập nước;

- Chế độ thủy nhiệt nền đường;

- Thủy văn đô thị và thoát nước đô thị trong điều kiện đô thị hóa;

- Thủy văn môi trường và thủy văn sinh thái trong điều kiện biến đổi khí hậu; 

- Mô hình dòng chảy ngầm, xói ngầm trong các công trình thủy lực;

- Mô hình dòng chảy qua các công trình cầu, cống ...;

- Mô hình biến dạng lòng sông dưới cầu.

6.      Hoạt động khoa học công nghệ, lao động sản xuất và hợp tác quốc tế

- Khoa học công nghệ: (i) Đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Trường các năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2014, 2016; 2017; (ii) Viết giáo trình, tài liệu tham khảo và tiêu chuẩn quốc gia; (iii) Công bố bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; và (iii) Hướng dẫn NCKH SV.

- Lao động sản xuất: Tư vấn; thẩm tra; khảo sát; tính toán thủy văn, thủy lực dọc tuyến và các công trình cầu trung, cầu nhỏ, đường tràn liên hợp, hồ điều hòa và hệ thống thoát nước mưa thuộc các dự án đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, khu đô thị Chạp Khê – Uông Bí, cầu Pá Uôn (Sơn La), cầu Cửa Việt (Quảng Trị), cầu Đà Rằng (Phú Yên), Tỉnh lộ 253, QL279, QL18 Yên Tử, QL31, QL32, Dự án LRAMP; Điều tiết liên hồ chứa và tính thủy lực lưu vực các sông Hương, sông Lam, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cả ...

- Hợp tác quốc tế: Hợp tác NCKH, phối hợp đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước như Đại học Thủy lợi, Đại học Xây dựng, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội; Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Cơ học; Đại học Grenoble; Viện Bách khoa quốc gia Grenoble (Grenoble-INP), Đại học Giao thông Đường bộ Mátxcơva (MADI).

7.      Các thành tích đã đạt được

(i) Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm; (ii) Bằng chứng nhận và cờ khen tặng của Bộ GD&ĐT và Hội Cơ học Việt Nam về thành tích Olympic Cơ học toàn quốc môn Thủy lực liên tục từ 1997 đến nay.

  Bản in

Quay về Giới thiệu

Các bài mới:

Các tin chính

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 12/11/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 31/10/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018
Cập nhật 22/7/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/4/2018

LỊCH HỌC MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH KHÓA 54 HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 28/3/2018

Bảng tra môn THỦY LỰC THỦY VĂN ngành Kỹ thuật Xây dựng 2018
Cập nhật 15/3/2018

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1