Tin mới nhận - Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017 - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017


Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ


Bộ môn Thủy lực - Thủy văn có 17 cán bộ, giảng viên trong đó bao gồm  01 PGS, 05 TS, 02 ThS.NCS, 07 ThS và 02 KS, cụ thể như sau:

1. PGS.TS. GVCC Trần Đình Nghiên, email: tdnghien@utc.edu.vn

2. ThS-NCS-GV. Hoàng Nam Bình, email: binhhn@utc.edu.vn

3. ThS-NCS-GV. Lê Thị Việt Hà, email: ltvha@utc.edu.vn

4. ThS-GVTH. Hoàng Thị Minh Hải, email: htmhai@utc.edu.vn   

5. TS-GV. Lưu Quang Hiếu (Canada), email:

6. TS-GV. Mai Quang Huy, email: mqhuy@utc.edu.vn

7. ThS-GV Nguyễn Ngọc Huy (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nnhuy@utc.edu.vn

8. ThS-GV. Nguyễn Thanh Nga, email: ntnga@utc.edu.vn

9. TS-GV. Doãn Thị Nội, email: dtnoi@utc.edu.vn

10. TS-GV. Nguyễn Đăng Phóng, email: ndphong@utc.edu.vn

11. ThS-GV. Trần Thu Phương, email: phuongtltv@utc.edu.vn

12. ThS-GV. Phạm Thị Thảo, email: phamthao7982@utc.edu.vn

13. ThS-GV. Trần Huy Thiệp (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nhthiep@utc.edu.vn

14. ThS-GV. Đặng Thu Thủy, Phó Trưởng bộ môn, email: dtthuy@utc.edu.vn

15. KS-GV. Phạm Minh Trang, email: pmtrang@utc.edu.vn

16. KS-GV. Nguyễn Xuân Trường, GV (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nxtruong@utc.edu.vn

17. TS-GV. Tống Anh Tuấn, Trưởng bộ môn, email: tatuan@utc.edu.vn

  Bản in

Quay về Giới thiệu

Các bài mới:

Các tin chính

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Cập nhật 28/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC - THỦY VĂN N03 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC-THỦY VĂN COT07.3 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N07_K56 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1