Tin mới nhận - Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo - Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018 - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC


Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ


Bộ môn Thủy lực - Thủy văn có 17 cán bộ, giảng viên trong đó bao gồm  01 PGS, 05 TS, 02 ThS.NCS, 07 ThS và 02 KS, cụ thể như sau:

1. PGS.TS. GVCC Trần Đình Nghiên, email: tdnghien@utc.edu.vn

2. ThS-NCS-GV. Hoàng Nam Bình, email: binhhn@utc.edu.vn

3. ThS-NCS-GV. Lê Thị Việt Hà, email: ltvha@utc.edu.vn

4. ThS-GVTH. Hoàng Thị Minh Hải, email: htmhai@utc.edu.vn   

5. TS-GV. Lưu Quang Hiếu (Canada), email:

6. TS-GV. Mai Quang Huy, email: mqhuy@utc.edu.vn

7. ThS-GV Nguyễn Ngọc Huy (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nnhuy@utc.edu.vn

8. ThS-GV. Nguyễn Thanh Nga, email: ntnga@utc.edu.vn

9. TS-GV. Doãn Thị Nội, email: dtnoi@utc.edu.vn

10. TS-GV. Nguyễn Đăng Phóng, email: ndphong@utc.edu.vn

11. ThS-GV. Trần Thu Phương, email: phuongtltv@utc.edu.vn

12. ThS-GV. Phạm Thị Thảo, email: phamthao7982@utc.edu.vn

13. ThS-GV. Trần Huy Thiệp (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nhthiep@utc.edu.vn

14. ThS-GV. Đặng Thu Thủy, Phó Trưởng bộ môn, email: dtthuy@utc.edu.vn

15. KS-GV. Phạm Minh Trang, email: pmtrang@utc.edu.vn

16. KS-GV. Nguyễn Xuân Trường, GV (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nxtruong@utc.edu.vn

17. TS-GV. Tống Anh Tuấn, Trưởng bộ môn, email: tatuan@utc.edu.vn

  Bản in

Quay về Giới thiệu

Các bài mới:

Các tin chính

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC
Cập nhật 1/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1
Cập nhật 1/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/11/2017

Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.
Cập nhật 28/10/2017

Học lại Động lực học sông và ven biển
Cập nhật 23/10/2017

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1