Tin mới nhận - THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018


Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ


Bộ môn Thủy lực - Thủy văn có 17 cán bộ, giảng viên trong đó bao gồm  01 PGS, 05 TS, 02 ThS.NCS, 07 ThS và 02 KS, cụ thể như sau:

1. PGS.TS. GVCC Trần Đình Nghiên, email: tdnghien@utc.edu.vn

2. ThS-NCS-GVC. Hoàng Nam Bình, email: binhhn@utc.edu.vn

3. TS-GV. Lê Thị Việt Hà, email: ltvha@utc.edu.vn

4. ThS-GVTH. Hoàng Thị Minh Hải, email: htmhai@utc.edu.vn   

5. TS-GV. Lưu Quang Hiếu (Canada), email:

6. TS-GVC. Mai Quang Huy, email: mqhuy@utc.edu.vn

7. ThS-GV. Nguyễn Thanh Nga, email: ntnga@utc.edu.vn

8. TS-GVC. Doãn Thị Nội, email: dtnoi@utc.edu.vn

9. TS-GVC. Nguyễn Đăng Phóng, email: ndphong@utc.edu.vn

10. ThS-GV. Trần Thu Phương, email: phuongtltv@utc.edu.vn

11. ThS-GV. Phạm Thị Thảo, email: phamthao7982@utc.edu.vn

12. ThS-GV. Trần Huy Thiệp (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nhthiep@utc.edu.vn

13. ThS-GV. Đặng Thu Thủy, Phó Trưởng bộ môn, email: dtthuy@utc.edu.vn

14. KS-GV. Phạm Minh Trang, email: pmtrang@utc.edu.vn

15. KS-GV. Nguyễn Xuân Trường, GV (Cơ sở II - Tp. HCM), email: nxtruong@utc.edu.vn

16. TS-GVC. Tống Anh Tuấn, Trưởng bộ môn, email: tatuan@utc.edu.vn

  Bản in

Quay về Giới thiệu

Các bài mới:

Các tin chính

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 12/11/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 31/10/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018
Cập nhật 22/7/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/4/2018

LỊCH HỌC MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH KHÓA 54 HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 28/3/2018

Bảng tra môn THỦY LỰC THỦY VĂN ngành Kỹ thuật Xây dựng 2018
Cập nhật 15/3/2018

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1