Tin mới nhận - Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017 - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017


Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn

Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn


Trả lời:

Bộ môn trả lời bạn sinh viên có địa chỉ e-mail: giacmomautim_10101991@yah00.com, về câu hỏi liên quan đến học phần Thuỷ lực và Máy thuỷ lực, áp dụng đối với khoá 50 và hình thức thi của học phần này, như sau:

- Khóa 50 là khóa đầu tiên áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung đề cương chi tiết của môn Thủy lực và Máy thủy lực bao gồm 02 phần: Thủy lực cơ sở (4 chương) và Máy thủy lực (2 chương);

- Sinh viên được cung cấp toàn bộ nội dung được trình bày trong cuốn sách "Thủy lực và Máy thủy lực" của các tác giả Phùng Văn Khương và Phạm Văn Vĩnh;

- Để nắm tốt nội dung, sinh viên cần theo dõi đầy đủ bài giảng của giảng viên trên lớp;

- Hình thức thi: Vấn đáp/Viết, sẽ được thông báo tới sinh viên trước 30 ngày so với lịch thi;

- Chi tiết câu trả lời, em có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách hoặc vui lòng liên hệ với bộ môn Thủy lực - Thủy văn (website: http://hydr-utc.net/) để được giải đáp;

 

Chúc em học và thi tốt học phần Thủy lực và Máy thủy lực.

Trân trọng cảm ơn./.

  Bản in

Quay về Giải đáp thắc mắc

Các bài mới:

Các tin chính

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Cập nhật 28/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC - THỦY VĂN N03 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC-THỦY VĂN COT07.3 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N07_K56 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1