Tin mới nhận - Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo - Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018 - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC


Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn

Gửi các Thầy cô của bộ môn Thủy lực - Thủy văn


Trả lời:

Bộ môn trả lời bạn sinh viên có địa chỉ e-mail: giacmomautim_10101991@yah00.com, về câu hỏi liên quan đến học phần Thuỷ lực và Máy thuỷ lực, áp dụng đối với khoá 50 và hình thức thi của học phần này, như sau:

- Khóa 50 là khóa đầu tiên áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ. Nội dung đề cương chi tiết của môn Thủy lực và Máy thủy lực bao gồm 02 phần: Thủy lực cơ sở (4 chương) và Máy thủy lực (2 chương);

- Sinh viên được cung cấp toàn bộ nội dung được trình bày trong cuốn sách "Thủy lực và Máy thủy lực" của các tác giả Phùng Văn Khương và Phạm Văn Vĩnh;

- Để nắm tốt nội dung, sinh viên cần theo dõi đầy đủ bài giảng của giảng viên trên lớp;

- Hình thức thi: Vấn đáp/Viết, sẽ được thông báo tới sinh viên trước 30 ngày so với lịch thi;

- Chi tiết câu trả lời, em có thể liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách hoặc vui lòng liên hệ với bộ môn Thủy lực - Thủy văn (website: http://hydr-utc.net/) để được giải đáp;

 

Chúc em học và thi tốt học phần Thủy lực và Máy thủy lực.

Trân trọng cảm ơn./.

  Bản in

Quay về Giải đáp thắc mắc

Các bài mới:

Các tin chính

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC
Cập nhật 1/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1
Cập nhật 1/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/11/2017

Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.
Cập nhật 28/10/2017

Học lại Động lực học sông và ven biển
Cập nhật 23/10/2017

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1