Tin mới nhận - Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017 - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017


HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 - 2013

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 - 2013


 Bộ môn Thủy lực Thủy văn giới thiệu một số hướng NCKH cho sinh viên năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA: CÔNG TRÌNH

BỘ MÔN: THỦY LỰC – THỦY VĂN

 

 

 

 

GỢI Ý HƯỚNG NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

 

 

TT

Tên đề tài

Liên hệ

1

Nghiên cứu sử dụng mô hình HEC-RAS trong tính toán thủy lực công trình cầu.

nguyendangphong1975@gmail.com hoặc nguyendangphong1975@yahoo.com.vn

2

Nghiên cứu phân bố lưu tốc tại trụ cầu.

3

Nghiên cứu nước dâng cục bộ tại trụ cầu.

4

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo dông cho khu vực sân bay Nội Bài.

hoang.nam.binh@gmail.com

 

 

5

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo sương mù cho khu vực sân bay Nội Bài.

6

Nghiên cứu ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo trong dự báo khí tượng thủy văn.

 

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Cập nhật 28/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC - THỦY VĂN N03 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC-THỦY VĂN COT07.3 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N07_K56 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1