Tin mới nhận - Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo - Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018 - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC


HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 - 2013

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 - 2013


 Bộ môn Thủy lực Thủy văn giới thiệu một số hướng NCKH cho sinh viên năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA: CÔNG TRÌNH

BỘ MÔN: THỦY LỰC – THỦY VĂN

 

 

 

 

GỢI Ý HƯỚNG NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

 

 

TT

Tên đề tài

Liên hệ

1

Nghiên cứu sử dụng mô hình HEC-RAS trong tính toán thủy lực công trình cầu.

nguyendangphong1975@gmail.com hoặc nguyendangphong1975@yahoo.com.vn

2

Nghiên cứu phân bố lưu tốc tại trụ cầu.

3

Nghiên cứu nước dâng cục bộ tại trụ cầu.

4

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo dông cho khu vực sân bay Nội Bài.

hoang.nam.binh@gmail.com

 

 

5

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo sương mù cho khu vực sân bay Nội Bài.

6

Nghiên cứu ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo trong dự báo khí tượng thủy văn.

 

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC
Cập nhật 1/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1
Cập nhật 1/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/11/2017

Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.
Cập nhật 28/10/2017

Học lại Động lực học sông và ven biển
Cập nhật 23/10/2017

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1