Tin mới nhận - THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2018 đến 19/8/2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018 - ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018


HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 - 2013

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2012 - 2013


 Bộ môn Thủy lực Thủy văn giới thiệu một số hướng NCKH cho sinh viên năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA: CÔNG TRÌNH

BỘ MÔN: THỦY LỰC – THỦY VĂN

 

 

 

 

GỢI Ý HƯỚNG NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

 

 

TT

Tên đề tài

Liên hệ

1

Nghiên cứu sử dụng mô hình HEC-RAS trong tính toán thủy lực công trình cầu.

nguyendangphong1975@gmail.com hoặc nguyendangphong1975@yahoo.com.vn

2

Nghiên cứu phân bố lưu tốc tại trụ cầu.

3

Nghiên cứu nước dâng cục bộ tại trụ cầu.

4

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo dông cho khu vực sân bay Nội Bài.

hoang.nam.binh@gmail.com

 

 

5

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo sương mù cho khu vực sân bay Nội Bài.

6

Nghiên cứu ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo trong dự báo khí tượng thủy văn.

 

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LỚP THỦY LỰC 1-18-N09(THẦY PHÓNG VÀ CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 12/11/2018

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 31/10/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TVCT- HỌC KỲ HÈ-2017-2018
Cập nhật 22/7/2018

ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH N01- KỲ 2- ĐỢT HỌC 2- NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/4/2018

LỊCH HỌC MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH KHÓA 54 HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 28/3/2018

Bảng tra môn THỦY LỰC THỦY VĂN ngành Kỹ thuật Xây dựng 2018
Cập nhật 15/3/2018

Một số bài tập môn Thủy lực Thủy văn tham khảo
Cập nhật 18/1/2018

Kế hoạch luyện thi OLYMPIC Cơ học môn THỦY LỰC năm 2018
Cập nhật 8/1/2018

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ-ĐỢT 3-KỲ 1(2018-2019) (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1