Tin mới nhận - Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017 - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017


Xem nhóm tin
ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Điểm thành phần môn Thủy lực khóa K55 - học kỳ phụ - đợt 2 - kỳ 2 năm học 2016 - 2017 tối thứ 3, 5 phòng 501 A7

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC LẠI TVCT ( CÔ THỦY DẠY)
THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC LẠI TVCT ( CÔ THỦY DẠY)

Xem tiếp...

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Điểm thành phần môn Thủy lực khóa K55 - học kỳ phụ - đợt 2 - kỳ 2 năm học 2016 - 2017 tối thứ 3, 5 phòng 501 A7

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC LẠI TVCT ( CÔ THỦY DẠY)
THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC LẠI TVCT ( CÔ THỦY DẠY)

Xem tiếp...

Điểm thành phần lớp Thủy lực N13 (Tự động hóa thiết kế cầu đường)
Điểm thành phần lớp Thủy lực N13 (Tự động hóa thiết kế cầu đường) do GV Nguyễn Đăng Phóng phụ trách Mọi thắc mắc về điểm đề nghị các SV liên hệ trực tiếp với GV phụ trách lớp trước ngày thi 1 tuần

Xem tiếp...

Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19
Bảng điểm môn THỦY VĂN CÔNG TRÌNH lớp Cầu Đường bộ B2-K19 thi ngày 11/01/2017

Xem tiếp...

Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19
Điểm thi môn Thủy lực công trình lớp Cầu Đường bộ B2 K19 thi ngày 06-01-2017

Xem tiếp...


Các bài đã đăng:

Các tin chính

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Cập nhật 28/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC - THỦY VĂN N03 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC-THỦY VĂN COT07.3 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N07_K56 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1